Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
20170406 BOP modificació retribucions regidors 247/2017 Modificacions membres Junta de Govern Local Anuncis Acord de Ple de 27 de març de 2017 de modificació del règim retributiu de regidors 07/04/2017
2017-03-31 DOGC Aprov Inic Proj Oficines i piscines 2017-OBR-003 Aprovació de projecte d'obres locals - Oficines municipals Urbanisme Aprovació inicial de projectes d'obres locals: Rehabilitació de "Cal Negre" per implantació d'oficines municipals i ampliació de les piscines 31/03/2017
20170310 Edicte BOP - Modificacions membres JGL 247/2017 Modificacions membres Junta de Govern Local Edictes Modificació membres de la Junta de Govern Local 15/03/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015