Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
2017-07-25 BOP Ordenança Marxants 1125/2016 Ordenança reguladora de la venda ambulant Ordenances i reglaments Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants d'Alpicat 25/07/2017
edicte aprovació inicial padró manteniment cementiri 2017 860/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva manteniment cementiri 2017 recaptació OAGRTL Edictes Aprovació inicial del padró fiscal corresponent a la taxa de cementiri 2017 25/07/2017
15 Anunci aprov def Cal Negre com oficines 2017-OBR-003 Aprovació de projecte d'obres locals - Oficines municipals Anuncis Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l'edifici Cal Negre per oficines municipals 15/06/2017
170614 Anunci BOP aprov def Projecte ampliació piscines 2017-OBR-002 Aprovació de projecte d'obres locals - Ampliació de les piscines municipals Anuncis Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de les piscines d'Alpicat 14/06/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015