Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci BOP formalització contracte adjudicació ampliació piscines 586/2017 Procés adjudicació obra ampliació piscines municipals Anuncis Anunci d'adjudicació de contracte d'obres d'ampliació de les piscines municipals 20/09/2017
Anunci BOP projectes actuació específica 975/2017 Llicència urbanística Urbanisme Anunci d'exposició al públic de 2 projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable 30/08/2017
Anunci BOPaprovació inicial Projecte de millora del Camí dels Rovinals d'Alpicat dogc -ACABA TERMINI EL 25/09/17- 985/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Anuncis Aprovació inicial del Projecte de millora del camí de Rovinals d'Alpicat 24/08/2017
05 Anunci DOGC publicació Ordenança reguladora de venda en mercats 1125/2016 Ordenança reguladora de la venda ambulant Anuncis Anunci al DOGC de la publicació del text de l'Ordenança reguladora de venda no sedentària en mercats de marxants d’Alpicat publicat al BOP 10/08/2017
2017-07-25 BOP Ordenança Marxants 1125/2016 Ordenança reguladora de la venda ambulant Ordenances i reglaments Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants d'Alpicat 25/07/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015