Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
09 Anunci bop jutge de pau 481/2017 Elecció de Jutge de Pau, Titular i Substitut Anuncis Convocatòria pública per elecció de jutge de pau titular i substitut 09/05/2017
20170406 BOP modificació retribucions regidors 247/2017 Modificacions membres Junta de Govern Local Anuncis Acord de Ple de 27 de març de 2017 de modificació del règim retributiu de regidors 07/04/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015