Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
edicte aprovació padró escombraries 2017 habitatge particular 950/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes aprovació del padró d'escombraries d'habitatge particular 2017 16/08/2017
05 Anunci DOGC publicació Ordenança reguladora de venda en mercats 1125/2016 Ordenança reguladora de la venda ambulant Anuncis Anunci al DOGC de la publicació del text de l'Ordenança reguladora de venda no sedentària en mercats de marxants d’Alpicat publicat al BOP 10/08/2017
2017-07-25 BOP Ordenança Marxants 1125/2016 Ordenança reguladora de la venda ambulant Ordenances i reglaments Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants d'Alpicat 25/07/2017
edicte aprovació inicial padró manteniment cementiri 2017 860/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva manteniment cementiri 2017 recaptació OAGRTL Edictes Aprovació inicial del padró fiscal corresponent a la taxa de cementiri 2017 25/07/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015