Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci BOP - licitació adjudicació servei jardineria 1092/2017 Procediment de Contractació Anuncis Anunci de licitació d'adjudicació del servei de jardineria municipal 31/10/2017
Anunci BOP formalització contracte adjudicació obres "Cal Negre" 555/2017 Procés adjudicació obres nou Ajuntament Anuncis Anunci BOP formalització contracte adjudicació obres "Cal Negre" 29/09/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015