Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
15 Anunci aprov def Cal Negre com oficines 2017-OBR-003 Aprovació de projecte d'obres locals - Oficines municipals Anuncis Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l'edifici Cal Negre per oficines municipals 15/06/2017
03 Anunci projecte d'enderroc edifici entre mitgeres 2017-OBR-004 Aprovació de projecte d'obres locals - ENDERROC Urbanisme Exposició al públic projecte enderroc edifici entre mitgeres 14/06/2017
170614 Anunci BOP aprov def Projecte ampliació piscines 2017-OBR-002 Aprovació de projecte d'obres locals - Ampliació de les piscines municipals Anuncis Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de les piscines d'Alpicat 14/06/2017
170608 Edicte BOP adjudicació obres ampliació piscines 586/2017 Procés adjudicació obra ampliació piscines municipals Anuncis Convocatòria per l'adjudicació de les obres d'ampliació de les piscines 08/06/2017
170608 Edicte BOP adjudicació obres Cal Negre 555/2017 Procés adjudicació obres nou Ajuntament Anuncis Convocatòria per l'adjudicació de les obres de l'edifici Cal Negre com a oficines municipals 08/06/2017
Anunci Butlletí Oficial - aprovació inicial 2017-OBR-004 Aprovació de projecte d'obres locals - ENDERROC Anuncis Aprovació inicial del Projecte d'enderroc d'edifici existent entre mitgeres al carrer Raval, 17 d'Alpicat. 29/05/2017
aprovació definitiva 1512/2016 Aprovació del pressupost municipal (model normal) per a l'exercici 2017 Pressupost Anunci Aprovació Pressupost 2017 11/01/2017
12 Anunci BOP comissions seguiment 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
13 Anunci BOP correcció errada comissio seguiment llar infants 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Composició comissió valoració borses treball llar infants i auxiliars administratius 28/04/2015
01 Anunci DOGC borses de treball 1418/2014 constitució borsa treball llar infants Ocupació pública Publicació DOGC borsa de treball temporal auxiliars administratius i escola bressol 30/01/2015